Gnv3 Season 2

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
ค้นหา
ดู: 27741|ตอบ: 17

วิธีแก้ Gameguard Error   [คัดลอกลิงก์]

Level (เลวเวล) : 13
Beginner B

HP(พลังชีวิต): 3 / 120

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 988 / 2283

EXP(ค่าประสบการณ์): 5%

แรงค์
2966
โกออน
2645
คะแนนความดี
2780
โพสต์เมื่อ 2009-10-10 23:38:03 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
แก้ไขล่าสุด topnaluk01 เมื่อ 2009-10-10 23:52 : `. D% {5 ~5 s" }
9 |$ L9 v+ ]9 x* C, J3 w
วิธีแก้ Gameguard Error! `& _- }2 I1 d$ U

. M+ u, n9 i+ }9 z( Q1 }Error 110 - เออเลออันนี้หมายความว่า GameGuard มีการโหลดค้างอยู่ใน memory แล้ว ให้แก้ได้โดยกด Ctrl + Alt + Del เพื่อเปิด task manager แล้วทำการ end process ดังนี้  u_skid.exe และ GameMon.des ถ้าไม่หายให้ทำการรีสตารท์เครื่อง2 \! q" `; L  @5 U# B' Y( x% @
[Link to Official nProtect GameGuard FAQ Page - Error 110, 115]6 V5 [& |, Q: k* ^# Z  ?

3 N3 L7 @5 m" e: P5 c6 [GameGuard Error 112 - ขอให้ทำการตรวจสอบให้แน่ใจว่าในเครื่องไม่มีไวรัสอยู่ และมีแรมเหลือพอที่จะรันเกม $ k( N- S/ [; V7 P$ R
. }/ z! P* ^& y' ?; I
GameGuard Error 114 - อันนี้เป็นเออเลอที่มักจะพบบ่อย มีสาเหตุมาจากบางโปรแกรมทำให้ไม่สามารถโหลดเกมการด์ได้ ให้ตรวจสอบว่าคุณได้รับสิทธในการใช้งานในระดับ Administrative และได้ปิดโปรแกรม หรือ service ที่ไม่ได้จำเป็น หรืออาจจะปิดโปรแกรมแสกนใวารัส หรือไฟวอรล์$ K; ?1 o: }& k; o. [5 c3 Z
[Link to Official nProtect GameGuard FAQ Page - Error 114]* {5 T& ?; Y5 s& x# s. @
. S" L9 f5 X9 Z5 o
GameGuard Error 120 - ไฟล์ GameGuard ไม่สมบูรณ์หรือเสียหาย ให้ delete GameGuard แล้วให้มันดาวน์โหลดใหม่เอง หรือโหลดไฟล์ NProtect ไปลงได้จาก ที่นี่
, S* s' q; ~: q9 }5 r- O$ b5 X* X% l! m$ z- Q! u' x% ?; W
GameGuard Error 124 - วิธีแก้เหมือน Error 120
* |: N# F, s: ]7 v$ l  o
0 o0 \) U  \* F7 G# [GameGuard Error 141 - วิธีแก้เหมือน Error 120
' _" _4 n2 b( R1 T3 I5 o. k8 h7 E2 Y* E8 T% z9 u( J
GameGuard Error 142 - วิธีแก้เหมือน Error 120
1 Z; I0 q1 r2 N3 B: E- \
* _* |. p; J$ aGameGuard Error 150 - วิธีแก้เหมือน Error 120
, Z4 U8 J) ]' s- F
9 s- _' d! V7 J6 h9 {GameGuard Error 153 - วิธีแก้เหมือน Error 120! `5 ?% O% |  h# X. @4 W+ n
0 U7 b0 p. i7 r- H8 m
GameGuard Error 155 - เออเลอนี้ไม่ควรจะเจอใน windows XP แต่ถ้าเจอเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะติดใวรัสจนทำให้วินโดวส์ หรือฮารด์ดิสก์เสีย ถ้าไม่รุ้จะซ่อม windows ยังไงแนะนำให้ลง windows ใหม่
) z% f0 I+ I7 x, t
2 `( P8 V5 Y+ v0 X0 }GameGuard Error 170 - ปัญหามาจาก GameGuard INI, ทำให้โปรแกรมไม่สามารถรันได้ ให้ delete GameGuard แล้วให้มันดาวน์โหลดใหม่เอง หรือโหลดไฟล์ NProtect ไปลงได้จาก ที่นี่
- X: F, G+ M3 K* V# u' O0 r( X1 R( Z, z! }3 r7 \
GameGuard Error 340 - ปัญหามาจากไม่สามารถดาวน์โหลดแพชของ NProtect ได้ อาจจะมาจากไฟวอล หรือว่าอินเตอร์เน็ทมีปัญหา ให้ delete GameGuard แล้วให้มันดาวน์โหลดใหม่เอง หรือโหลดไฟล์ NProtect ไปลงได้จาก ที่นี่
5 n* V& x% B1 y9 S' |3 U5 `) c0 c( Y6 n9 [
GameGuard Error 350 – มาจากคุณไปกด cancle GameGuard ตอนโหลด. O3 A  K: ^+ |0 B6 [
3 ]" g6 |9 G2 j8 D. w% |, i
GameGuard Error 360 - ปัญหามาจากไม่สามารถดาวน์โหลดแพชของ NProtect ได้ อาจจะมาจากไฟวอล หรือว่าอินเตอร์เน็ทมีปัญหา ให้ delete GameGuard แล้วให้มันดาวน์โหลดใหม่เอง หรือโหลดไฟล์ NProtect ไปลงได้จาก ที่นี่
/ @# I0 u, l1 d1 q# N" N
. y6 f: Z( }& `7 c1 w7 _GameGuard Error 361 - ปัญหามาจาก GameGuard ไฟล์ไม่สมบูรณ์ อาจจะมาจากที่คุณไปกด cancle ตอนโหลด ให้ delete GameGuard แล้วให้มันดาวน์โหลดใหม่เอง หรือโหลดไฟล์ NProtect ไปลงได้จาก ที่นี่: y8 X2 [3 s; B; y' F) W
) ]3 D- A- o% S* ]5 y5 |- [
GameGuard Error 380 - สาเหตุนี้มาจากอินเตอร์เน็ทของคุณ หรือไม่้ก็โปรแกรมไฟวอล์ที่คูณลงใว้ ให้ทำการตวรจสอบการเซ็ทไฟวอล์ ทำให้ดาวน์โหลด game guard ไม่ได้ บางทีก็มาจากเซิบ game guard มีปัญหา0 @9 S; S& f+ P& I; X
3 ~8 {3 y9 h3 i- d% V) I
GameGuard Error ___ - (ไม่มีหมายเลขกำกับ) สาเหตุมาจากเครื่องคอมช้าเกินไป( J4 _) |0 i6 b5 X- |
+ n% \! h3 u" ~
GameGuard Error 360 - ให้ลองปิด antivirus ดู ถ้าไม่หายสาเหตุอาจจะมาจากไฟล์ GameGuard เสีย ให้ delete GameGuard แล้วให้มันดาวน์โหลดใหม่เอง หรือโหลดไฟล์ NProtect ไปลงได้จาก ที่นี่+ K" E6 F+ n7 p: V& S
3 \- Q- X( T) Y
GameGuard Error 1013 - สาเหตุมาจากบางโปรแกรมตีกับ game guard โปรแกรมที่พบว่ามีปัญหาบ่อยๆก็คือ windows slidebar ให้ทำการปิดโปรแกรมได้โดย กด ctrl + alt + del เพื่อเปิด task manager ขึ้นมา แล้วเปลี่ยนเป็น tab process แล้วมองหา slide.exe หรือ sidebar.exe แล้วกด end process
คำถามประจำวัน คั๊บ   

ถามว่า  >> ตอนนี้เกมอะไรที่เล่นเยอะที่สุด?

ตอบถูกแระมากที่สุดรับไปเลย 300 โกออน

>>Special Force
>>Audition
>>Pangya
>>Seal Onlineดูเฉลยคลิกที่นี่เรย>>คลิก

aszence   ยังไม่ระบุเพศ

Level (เลวเวล) : 5
Rookie B

HP(พลังชีวิต): 0 / 41

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 37 / 756

EXP(ค่าประสบการณ์): 18%

แรงค์
111
โกออน
118
คะแนนความดี
0
โพสต์เมื่อ 2009-10-11 00:56:06 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
ใจหลายคับ
numchiew2   ยังไม่ระบุเพศ

Level (เลวเวล) : 5
Rookie B

HP(พลังชีวิต): 0 / 40

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 33 / 795

EXP(ค่าประสบการณ์): 0%

แรงค์
100
โกออน
381
คะแนนความดี
0
โพสต์เมื่อ 2009-10-23 19:28:37 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
นึกว่าแก้โปรแกรมจะได้สบายๆ -*-

Level (เลวเวล) : 5
Rookie B

HP(พลังชีวิต): 0 / 40

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 33 / 711

EXP(ค่าประสบการณ์): 1%

แรงค์
101
โกออน
109
คะแนนความดี
0
โพสต์เมื่อ 2009-11-16 02:29:34 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
ดีจิงงงงงงงงงงงงงง
punn0123   ชาย

Design Member

อกหัก. ~!

Level (เลวเวล) : 15
Junior C

HP(พลังชีวิต): 6 / 149

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 2459 / 3156

EXP(ค่าประสบการณ์): 96%

แรงค์
7379
โกออน
118131
คะแนนความดี
5296
โพสต์เมื่อ 2010-1-5 07:46:12 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
*0*  ขอบคุณคร้าบบบบบ ~!

Level (เลวเวล) : 5
Rookie B

HP(พลังชีวิต): 0 / 41

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 35 / 811

EXP(ค่าประสบการณ์): 10%

แรงค์
106
โกออน
526
คะแนนความดี
7
โพสต์เมื่อ 2010-1-31 11:43:45 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
ตอบกลับ 1# topnaluk01
imodxza   ยังไม่ระบุเพศ

Level (เลวเวล) : 1
Rookie F

HP(พลังชีวิต): 0 / 0

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 0 / 15

EXP(ค่าประสบการณ์): 9%

แรงค์
2
โกออน
8
คะแนนความดี
1
โพสต์เมื่อ 2010-2-14 20:29:53 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
นึกว่าแก้โปรแกรมจะได้สบายๆ -*-
ppp00023   ชาย

Level (เลวเวล) : 14
Junior C

HP(พลังชีวิต): 7 / 130

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 1365 / 2191

EXP(ค่าประสบการณ์): 4%

แรงค์
4096
โกออน
3172
คะแนนความดี
9383
โพสต์เมื่อ 2010-3-11 08:37:44 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
ขอบคุณมากเลยครับ
hunter0   ชาย

Level (เลวเวล) : 1
Rookie F

HP(พลังชีวิต): 0 / 0

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 0 / 1

EXP(ค่าประสบการณ์): 0%

แรงค์
1
โกออน
14
คะแนนความดี
0
โพสต์เมื่อ 2010-3-25 00:01:15 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
ไจนะงับๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

Level (เลวเวล) : 1
Rookie F

HP(พลังชีวิต): 0 / 0

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 0 / 1

EXP(ค่าประสบการณ์): 0%

แรงค์
1
โกออน
47
คะแนนความดี
0
โพสต์เมื่อ 2010-6-4 15:52:29 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
ตอบกลับ 1# topnaluk01
: c0 h+ Y( H# K9 v' Y1 b8 g/ p5 w

: }, P' K% K1 d. e    -v[86o,kd
คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

โทรศัพท์มือถือ|รูปแบบข้อความล้วน|เช่าวิทยุ|Gnv3

GMT+7, 2014-9-22 17:12 , Processed in 0.379556 second(s), 54 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! XXX

© 2001-2011 Gnv3.Net | Develope By Zriticalz

ขึ้นไปด้านบน