Gnv3 Season 2

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
ค้นหา
ดู: 27436|ตอบ: 17

วิธีแก้ Gameguard Error   [คัดลอกลิงก์]

Level (เลวเวล) : 13
Beginner B

HP(พลังชีวิต): 3 / 120

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 988 / 2258

EXP(ค่าประสบการณ์): 5%

แรงค์
2966
โกออน
2645
คะแนนความดี
2780
โพสต์เมื่อ 2009-10-10 23:38:03 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
แก้ไขล่าสุด topnaluk01 เมื่อ 2009-10-10 23:52
! T. A' P9 H: ?' Z- X$ Z( Y: Y- p0 f
% I4 R( V) B8 [( b( I5 M% \3 ^& t4 ]# ?วิธีแก้ Gameguard Error
  m* |* Z0 P, w# G) o* `: z% n$ B# q) F2 Z/ b$ o3 y: K5 K; p
Error 110 - เออเลออันนี้หมายความว่า GameGuard มีการโหลดค้างอยู่ใน memory แล้ว ให้แก้ได้โดยกด Ctrl + Alt + Del เพื่อเปิด task manager แล้วทำการ end process ดังนี้  u_skid.exe และ GameMon.des ถ้าไม่หายให้ทำการรีสตารท์เครื่อง8 d  o8 |- T4 n: \0 M
[Link to Official nProtect GameGuard FAQ Page - Error 110, 115]
' A2 y" s& A" [; R5 h! H+ x1 m( i: \( O# v8 `" ]6 U/ `
GameGuard Error 112 - ขอให้ทำการตรวจสอบให้แน่ใจว่าในเครื่องไม่มีไวรัสอยู่ และมีแรมเหลือพอที่จะรันเกม
  l5 U- t: V" |- k, Z0 ]
4 h: C( x+ @6 @: FGameGuard Error 114 - อันนี้เป็นเออเลอที่มักจะพบบ่อย มีสาเหตุมาจากบางโปรแกรมทำให้ไม่สามารถโหลดเกมการด์ได้ ให้ตรวจสอบว่าคุณได้รับสิทธในการใช้งานในระดับ Administrative และได้ปิดโปรแกรม หรือ service ที่ไม่ได้จำเป็น หรืออาจจะปิดโปรแกรมแสกนใวารัส หรือไฟวอรล์
. q8 |2 W# y* r1 F2 `[Link to Official nProtect GameGuard FAQ Page - Error 114]
8 U! U" [8 _5 F" h6 x5 q; n* T8 R
GameGuard Error 120 - ไฟล์ GameGuard ไม่สมบูรณ์หรือเสียหาย ให้ delete GameGuard แล้วให้มันดาวน์โหลดใหม่เอง หรือโหลดไฟล์ NProtect ไปลงได้จาก ที่นี่; A* t' w7 l5 u- C7 W( m1 L2 R" Y8 N. h
( B: _* a& y; i0 q8 |+ ?3 c+ Y
GameGuard Error 124 - วิธีแก้เหมือน Error 120' p3 o* M8 T  Q1 s, h; w) J  t6 j

% y7 ~" A# \) j0 \GameGuard Error 141 - วิธีแก้เหมือน Error 120
, L& q2 X% O1 y# I+ {8 E/ B* H$ D: @8 O, k
GameGuard Error 142 - วิธีแก้เหมือน Error 120
$ m! V! T, H& e  e8 ?1 y, T7 u0 |( _; R, Y; F) y; _- w* \
GameGuard Error 150 - วิธีแก้เหมือน Error 120
: [9 k9 a2 X% ?6 s; M5 A+ \
6 ~, f0 o( _/ @4 k+ @& Z# lGameGuard Error 153 - วิธีแก้เหมือน Error 1202 _9 ^7 T3 _% ^' ^4 a" u3 E% _

' V; C  i7 ]% D7 ]8 DGameGuard Error 155 - เออเลอนี้ไม่ควรจะเจอใน windows XP แต่ถ้าเจอเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะติดใวรัสจนทำให้วินโดวส์ หรือฮารด์ดิสก์เสีย ถ้าไม่รุ้จะซ่อม windows ยังไงแนะนำให้ลง windows ใหม่
# X& U; J1 G- |, G5 s- w0 T. ~; B* y( U. Q3 I- a5 k
GameGuard Error 170 - ปัญหามาจาก GameGuard INI, ทำให้โปรแกรมไม่สามารถรันได้ ให้ delete GameGuard แล้วให้มันดาวน์โหลดใหม่เอง หรือโหลดไฟล์ NProtect ไปลงได้จาก ที่นี่
! W1 U$ h9 V9 [+ `" t7 t2 B
: G! h# {( b% p6 Z" `, t" j) FGameGuard Error 340 - ปัญหามาจากไม่สามารถดาวน์โหลดแพชของ NProtect ได้ อาจจะมาจากไฟวอล หรือว่าอินเตอร์เน็ทมีปัญหา ให้ delete GameGuard แล้วให้มันดาวน์โหลดใหม่เอง หรือโหลดไฟล์ NProtect ไปลงได้จาก ที่นี่, O+ M2 |) ~' h% X4 u+ j

2 g* y/ l9 _- A' r) I& h5 SGameGuard Error 350 – มาจากคุณไปกด cancle GameGuard ตอนโหลด! t; u) p1 v! r; h4 t* W0 I, V- a

) G) A$ S9 A- I/ ]5 wGameGuard Error 360 - ปัญหามาจากไม่สามารถดาวน์โหลดแพชของ NProtect ได้ อาจจะมาจากไฟวอล หรือว่าอินเตอร์เน็ทมีปัญหา ให้ delete GameGuard แล้วให้มันดาวน์โหลดใหม่เอง หรือโหลดไฟล์ NProtect ไปลงได้จาก ที่นี่# E5 j' G9 g9 k; v- h* ^

! ~6 B1 T) Y2 IGameGuard Error 361 - ปัญหามาจาก GameGuard ไฟล์ไม่สมบูรณ์ อาจจะมาจากที่คุณไปกด cancle ตอนโหลด ให้ delete GameGuard แล้วให้มันดาวน์โหลดใหม่เอง หรือโหลดไฟล์ NProtect ไปลงได้จาก ที่นี่+ W2 u& ~$ ]+ ?) O9 R) n4 k
/ _/ h! E( G( F4 r# [. a" m* ^
GameGuard Error 380 - สาเหตุนี้มาจากอินเตอร์เน็ทของคุณ หรือไม่้ก็โปรแกรมไฟวอล์ที่คูณลงใว้ ให้ทำการตวรจสอบการเซ็ทไฟวอล์ ทำให้ดาวน์โหลด game guard ไม่ได้ บางทีก็มาจากเซิบ game guard มีปัญหา. \. C, I1 S  k7 n2 W. t
3 n6 y  d# L1 J, R7 [7 m+ U
GameGuard Error ___ - (ไม่มีหมายเลขกำกับ) สาเหตุมาจากเครื่องคอมช้าเกินไป
4 |/ d& K, `" G4 O! M2 F' [1 R2 D5 ]# W' z# f
GameGuard Error 360 - ให้ลองปิด antivirus ดู ถ้าไม่หายสาเหตุอาจจะมาจากไฟล์ GameGuard เสีย ให้ delete GameGuard แล้วให้มันดาวน์โหลดใหม่เอง หรือโหลดไฟล์ NProtect ไปลงได้จาก ที่นี่' w1 l4 D0 H4 p3 S, z

7 F. ~+ ?) d) e% Z, D) ZGameGuard Error 1013 - สาเหตุมาจากบางโปรแกรมตีกับ game guard โปรแกรมที่พบว่ามีปัญหาบ่อยๆก็คือ windows slidebar ให้ทำการปิดโปรแกรมได้โดย กด ctrl + alt + del เพื่อเปิด task manager ขึ้นมา แล้วเปลี่ยนเป็น tab process แล้วมองหา slide.exe หรือ sidebar.exe แล้วกด end process
คำถามประจำวัน คั๊บ   

ถามว่า  >> ตอนนี้เกมอะไรที่เล่นเยอะที่สุด?

ตอบถูกแระมากที่สุดรับไปเลย 300 โกออน

>>Special Force
>>Audition
>>Pangya
>>Seal Onlineดูเฉลยคลิกที่นี่เรย>>คลิก

aszence   ยังไม่ระบุเพศ

Level (เลวเวล) : 5
Rookie B

HP(พลังชีวิต): 0 / 41

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 37 / 747

EXP(ค่าประสบการณ์): 18%

แรงค์
111
โกออน
118
คะแนนความดี
0
โพสต์เมื่อ 2009-10-11 00:56:06 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
ใจหลายคับ
numchiew2   ยังไม่ระบุเพศ

Level (เลวเวล) : 5
Rookie B

HP(พลังชีวิต): 0 / 40

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 33 / 787

EXP(ค่าประสบการณ์): 0%

แรงค์
100
โกออน
381
คะแนนความดี
0
โพสต์เมื่อ 2009-10-23 19:28:37 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
นึกว่าแก้โปรแกรมจะได้สบายๆ -*-

Level (เลวเวล) : 5
Rookie B

HP(พลังชีวิต): 0 / 40

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 33 / 703

EXP(ค่าประสบการณ์): 1%

แรงค์
101
โกออน
109
คะแนนความดี
0
โพสต์เมื่อ 2009-11-16 02:29:34 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
ดีจิงงงงงงงงงงงงงง
punn0123   ชาย

Design Member

อกหัก. ~!

Level (เลวเวล) : 15
Junior C

HP(พลังชีวิต): 6 / 149

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 2459 / 3126

EXP(ค่าประสบการณ์): 96%

แรงค์
7379
โกออน
118131
คะแนนความดี
5296
โพสต์เมื่อ 2010-1-5 07:46:12 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
*0*  ขอบคุณคร้าบบบบบ ~!

Level (เลวเวล) : 5
Rookie B

HP(พลังชีวิต): 0 / 41

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 35 / 803

EXP(ค่าประสบการณ์): 10%

แรงค์
106
โกออน
526
คะแนนความดี
7
โพสต์เมื่อ 2010-1-31 11:43:45 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
ตอบกลับ 1# topnaluk01
imodxza   ยังไม่ระบุเพศ

Level (เลวเวล) : 1
Rookie F

HP(พลังชีวิต): 0 / 0

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 0 / 15

EXP(ค่าประสบการณ์): 9%

แรงค์
2
โกออน
8
คะแนนความดี
1
โพสต์เมื่อ 2010-2-14 20:29:53 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
นึกว่าแก้โปรแกรมจะได้สบายๆ -*-
ppp00023   ชาย

Level (เลวเวล) : 14
Junior C

HP(พลังชีวิต): 7 / 130

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 1365 / 2165

EXP(ค่าประสบการณ์): 4%

แรงค์
4096
โกออน
3172
คะแนนความดี
9383
โพสต์เมื่อ 2010-3-11 08:37:44 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
ขอบคุณมากเลยครับ
hunter0   ชาย

Level (เลวเวล) : 1
Rookie F

HP(พลังชีวิต): 0 / 0

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 0 / 1

EXP(ค่าประสบการณ์): 0%

แรงค์
1
โกออน
14
คะแนนความดี
0
โพสต์เมื่อ 2010-3-25 00:01:15 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
ไจนะงับๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

Level (เลวเวล) : 1
Rookie F

HP(พลังชีวิต): 0 / 0

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 0 / 1

EXP(ค่าประสบการณ์): 0%

แรงค์
1
โกออน
47
คะแนนความดี
0
โพสต์เมื่อ 2010-6-4 15:52:29 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
ตอบกลับ 1# topnaluk01
$ J9 M7 P7 ~! a+ E- E) n3 B) ]( q/ U; J4 p' I9 r, H( f
5 [; m$ g! a! M3 d" F* j
    -v[86o,kd
คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

โทรศัพท์มือถือ|รูปแบบข้อความล้วน|เช่าวิทยุ|Gnv3

GMT+7, 2014-9-2 16:07 , Processed in 0.390175 second(s), 54 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! XXX

© 2001-2011 Gnv3.Net | Develope By Zriticalz

ขึ้นไปด้านบน