Gnv3 Season 2

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
ค้นหา
ดู: 477152|ตอบ: 3290

[ดูออนไลน์] One Piece ภาค1-10[ ตอนที่1-607 (ปัจจุบัน) ] อัพเดทเรื่อยๆทุกตอน   [คัดลอกลิงก์]

Level (เลวเวล) : 20
Senior D

HP(พลังชีวิต): 8 / 191

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 3744 / 3744

EXP(ค่าประสบการณ์): 16%

แรงค์
23866
โกออน
1280
คะแนนความดี
78906
โพสต์เมื่อ 2010-4-1 15:20:02 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย alohaza191 เมื่อ 2013-8-12 03:55 $ S9 c3 w$ Z. X7 w6 G# R

' R  Q6 B' X- ^, R, e* G" V3 Q แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย alohaza191 เมื่อ 2013-8-12 03:54 $ k. B$ H1 I$ @" l% a
9 |( j7 i* w! O
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย alohaza191 เมื่อ 2013-8-8 19:21 . J) q) Q( R# U& e' I8 ^# K

$ R6 y3 ^" @/ ^! P# I แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย alohaza191 เมื่อ 2013-8-8 18:59
7 w8 m4 }* v( E( ?% h/ o
0 h6 V: R) l6 ] แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย alohaza191 เมื่อ 2012-8-26 23:38 - A! K7 `$ z0 C$ K

% d# O/ @/ n, I  P& ]& h

คลิกที่นี้ 1 ครั้ง <<< แทนคำขอบคุณนับล้านคำ


) W' P3 o/ N6 r6 N

One Piece


. K9 [, @. ]4 H, ~; c" l" Z2 Z  E+ R


& y- I$ w2 ^: \; A- z. k, N  8 p5 h- f9 ^/ ~7 v* r1 |6 {
  8 C; i7 y. I' ~' }5 w$ y6 ^, W
  พาส goborizz ; R9 I9 @, n$ a' H1 U  `
  
+ t2 _  M/ w; q- q  
/ n$ V* u9 T, [& p. R9 _# S  
/ Q$ y! V* f' Y5 L6 ~6 Z  
$ j. N  q* b2 D  ภาค1. E1 Y( |7 n. H# x; O* l4 L
  
  y& n: ?3 |$ z. u# g$ J  
' g0 L) j' Y: N  1 l 2 l  3 l 4 l  5 l 6 l  7 l 8 l 9 l 10 l  11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l29l30l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52  จบภาค1
% L9 }0 h2 @0 P6 m( W  
7 x, h: T& m2 n7 v) H) y  ภาค2
7 U$ T7 [1 q! G1 c% x! R  
% K1 I+ s2 d8 ^. n, ~& d, i, h  53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59 l 60 l 61 l 62 l 63 l 64 l 65 l 66 l 67 l 68 l 69 l 70 l 71 l 72 l 73 l 74 l 75 l 76 l 77 l 78 l79l80l 81 l 82 l 83 l 84 l 85 l 86 l 87 l 88 l 89 l 90 l 91 l 92 l 93 l 94 l 95 l 96 l 97 l 98 l 99 l 100 l 101 l 102 l 103 l 104จบภาค2, `" d# S2 v& G3 p- B% J
  2 z# \& E% r5 A5 g  C6 X. Q
  
; A2 q! m3 h+ `1 E/ f" J  ภาค3) i8 d, G1 Y5 N5 s8 g! L% W3 u2 W; v
  # S* `5 n) n6 D$ z6 T
  ; Z7 a) I) u6 [6 V
  105 l 106 l 107 l 108 l 109 l 110 l 111 l 112 l 113 l 114 l 115 l 116 l 117 l 118 l 119 l 120 l 121 l 122 l 123 l 124l125l126 l 127 l 128 l 129 l 130 l 131 l 132 l 133 l 134 l 135 l 136 l 137 l 138 l 139 l 140 l 141 l 142 l 143 l 144 l 145l146l147 l 148 l 149 l 150 l 151 l 152 l 153 l 154 l 155 l 156 จบภาค 3. T2 E" E6 e+ f; h8 ?$ z5 E
  % @0 ~' Z! ~) O0 H  \
  $ Z+ {1 z6 V# i
  ภาค4& o: }3 k: o3 K; W8 E
  
: s8 u5 C, ]; A3 W/ e+ U  8 z% X. S' k8 r2 O
  157 l 158 l 159 l 160 l 161 l 162 l 163 l 164 l 165 l 166 l 167 l 168 l 169 l 170 l 171 l 172 l 173 l 174 l 175 l 176l177l178 l 179 l 180 l 181 l 182 l 183 l 184 l 185 l 186 l 187 l 188 l 189 l 190 l 191 l 192 l 193 l 194 l 195 l 196 l 197l198l199 l 200 l 201 l 202 l 203 l 204 l 205 l 206 l 207 l 208 จบภาค4/ a! U$ Q# `; H9 ?3 ^0 C) y
  7 K6 K) F$ i7 _
  " T5 G& `( J. ~3 m8 ~
  ภาค5" ~/ B0 y/ J& D8 Z+ \% M
  
  v# m& r" d/ B4 ~- W4 k3 N* z  4 R4 b" e) D( k% W4 w6 ?% a1 |
  
- T' L& n2 I) i5 ]+ ]  209 l 210 l 211 l 212 l 213 l 214 l 215 l 216 l 217 l 218 l 219 l 220 l 221 l 222 l ตอนที่223ไม่มี l ตอนที่224ไม่มี l225l226 l 227 l 228 l 229 l 230 l 231 l 232 l 233 l 234 l 235 l 236 l 237 l 238 l 239 l 240 l 241 l 242 l 243 l 244 l 245l246l247 l 248 l 249 l 250 l 251 l 252 l 253 l 254 l 255 l 256 l 257 l 258 l 259 l 260 l 261 l 262 l . @5 Z( ~; B4 n9 u
  
3 u! }1 k. M1 A: z3 X  
+ F8 d" `, k8 c' `2 _7 o  
$ u: E, m( n2 }! s4 K  One Piece ภาค 6 ซับไทย
) r  Q0 V& M# R% K  m6 a/ w/ A  " Z# Z" ]( P* w/ N. o% }
  % u# n$ I* e9 Y7 ]' t
  พาส   kimikiss
/ n+ o( B2 O0 D" r) C- M! ^  0 A9 F( U8 n/ k3 I' Q0 ~
  
* _. H- q2 ?6 {; s) h. l  1 Y7 w" j) Q) M/ I) [- V! q8 q
  ( h/ z# b- o3 [" B
  
; D, X7 ~9 L8 \7 oตอนที่ลงนี้ เริ่มจาก ตอนที่ 261 น้า% }. O  H. t& J/ i! O" x- a5 k+ E
  
* F! V7 u3 Y/ N% I' S2 w, p& e0 gบางตอนอัพจาก yenta 4 ไม่ต้องใส่พาสน้า  N# X0 ^8 T- @  w+ K
  3 r7 f8 R* ^: s0 c9 j/ I
  one piece 6 OP33' l" g- _. K# s4 g( }/ h5 t1 q
  
2 U" O6 X$ N( s. O9 @  http://video.yenta4.com/play/1M1258262111M0-one_piece_6__OP34
9 k2 b' h  `" M. g8 w9 W# l  ' M$ o9 g& n6 D/ `1 @; I- P
  http://video.yenta4.com/play/1M1258263675M0-one_piece_6_OP35
1 q! J$ e  c- }( w  
% n) W& ?$ N. G2 B0 {1 ]4 s8 r0 a  http://video.yenta4.com/play/1M1258264842M0-one_piece_6_OP_36( P1 t* d5 _& D/ y
  . K4 E' A0 C0 u5 ^- O2 R
  http://video.yenta4.com/play/1M1258265736M0-one_piece_6_OP372 [1 e7 z+ @6 ^, F5 I, G
  9 W, [9 k/ F. N, ~/ s
  http://video.yenta4.com/play/1M1258266546M0-One_piece__6_OP38+ W) e2 @2 d" g
  
* A* N  M, B8 ^( b. r/ B) g) u% d- i  http://video.yenta4.com/play/1M1258267326M0-one_piece_6_OP39
& k3 r6 F  ]( B. b8 A/ R  
7 P0 J; r* ?" q1 a3 m  http://video.yenta4.com/play/1M1258268773M0-one_piece_6_OP40
1 N0 `2 [+ h$ Y! \! \  
9 K! u1 b# g; n! i+ ^  http://video.yenta4.com/play/1M1258269542M0-one_piece_6_OP41
& @& Z6 N" Z4 R  
# l" _6 @; \+ R: ~" l' ]8 N0 x  http://video.yenta4.com/play/1M1258270295M0-one_piece_6_Op42: \8 J+ V  |! D9 x
  " q4 O; ~# {- X. a' a) m- y! {# N
  http://video.yenta4.com/play/1M1258271273M0-One_piece_6_OP434 }$ }+ }( ?+ ^; S# n
  
8 X( s) \; C5 Y+ e' g7 L6 d  http://video.yenta4.com/play/1M1258272193M0-one_piece_6_OP447 v3 E& A) }; |+ T1 B  B
  
& x9 k0 u: _& J9 r0 c! z4 t  
* s6 H1 t( V* l9 m0 a; T  http://video.mthai.com/player.php?id=18M1260947969M0   OP45
& x* S* ]1 |% q3 i/ f" R5 ^+ I( \  http://video.yenta4.com/play/1M1258273382M0-one_piece_6_OP46
  {% |4 q6 [  \' C" s$ n! ^, L  
, d* J: R" J' @9 X# D  http://video.yenta4.com/play/1M1258275902M0-one_piece6_OP_470 `3 N  H  Z1 ~% f
  
2 b. _* ]5 c* q2 W) q. F  http://video.yenta4.com/play/1M1258278155M0-one_piece_6_OP_48- N- |- u. l2 _2 Q+ A3 `# T
  0 |/ E  X' i1 N1 P9 |
  http://video.yenta4.com/play/1M1258277290M0-one_piece_6_OP49
+ U  E9 i0 ^$ s4 O5 c  ) t( g0 ~# S$ T% r& t
  http://video.yenta4.com/play/1M1258279870M0-one_piece_6_OP50. u- n" z1 m  B7 ~+ Y
  5 N0 Q  E& w  j, i) a) M; K, k& j
  http://video.yenta4.com/play/1M1258280845M0-one_piece6_OP51. j2 P& R* V3 }6 U( B& ?# t
  
, E, ?  f* H7 m# H) s  one piece6 OP52  ; W- c. z9 ?7 l3 `7 {+ e) H/ y
  one piece 6 OP 53  
& V1 H5 [( u1 N" S: {& c, }  one piece 6 OP 54  
; a4 E6 d2 u- h; a  one piece 6 OP55  + ]3 J- _3 p$ I
  one piece 6 OP 56  
) @7 E! p: L. ~9 `" x  one piece 6 OP57  1 j, x# y+ P. I- ]$ C* B
  one piece 6 OP58  
8 Q% b$ c0 r, p+ `& Y+ U, [  one piece 6 OP59  : v8 a6 Q* s6 z& r/ D: }
  one piece 6 OP60  
; M; o1 t* o& a) L( ^; L  one piece6 OP61  ) s+ |  `0 L4 q) y  W" G6 Y& K4 @
  one piece 6 op62  
. y( s# J4 p6 D  one piece 6 Op63  
3 N. H! P2 A4 {; }+ @) q  A  one piece6 OP64  
/ k& S, K5 _7 n; Y  one piece 6OP 65  
; v; P/ F6 g$ @! `2 Q( K5 }  one piece 6 OP 66  
( b" X" I% H- U6 i  F* U  one piece 6 OP 67  : ?6 X) k) |- L# B2 ~/ h7 S* o6 V; e
  one piece 6 OP68  
1 R- R8 X! Y: d+ `1 F" w8 Y6 i- a/ L  one piece 6 Op 69  
5 T& h6 \% d# [7 `, w  S* |  one piece 6 OP 70  
* x3 L% U1 t$ u7 T  e: I  one piece 6 Op 71  
9 V- O; |* S6 d& w  c  one piece 6 OP 72  
9 [5 A" V7 u. G0 R8 T( r  one piece 6 OP73  3 X3 O3 h5 S9 \) \
  one piece 6 OP 74  + J* ^4 Z9 A3 Y2 t, L8 r
  # u2 H# Q0 _' t* g) K; `- ^7 Q
  เราลงถึงแค่  จบการต่อสู้ที่ Enies Lobby
( ~2 L; o% S: r( Z0 \; V  * I( _* Z4 l! @) I; R! Z
  ตอนที่เหลือ เราไม่มี ขออภัยด้วย1 @" q# F! \) d6 Z1 }
  
9 Z0 A# V/ B2 L  
7 @4 C% K% F* Z) |  One Piece ภาค  7ซับไทย& S5 G! ~$ W6 w- f. C
    v; B9 w) y4 R6 G- g( F
  $ {1 A- K' [2 t6 L9 z( _. `7 G
  พาส kimikiss
3 x1 a/ k( G& M( b% s+ L! X' R7 s  * Q$ i  z. g" P; v& I& o
  . R" J& z: R  v' ?; h/ B
  ! O! G( o  @: O+ M
  
3 f" y& ?6 W, O  7 ?; e- [. A& y. y: \) Y
  337/1 l 337/2 l 338/1 l 338/2 l 339/1 l 339/2 l 340/1 l 340/2 l 341/1 l 341/2 l 342/1 l 342/2 l 343/1 l 343/2l344/1l344/2 l 345/1 l 345/2 l 346/1 l 346/2 l 347/1 l 347/2 l 348/1 l 348/2 l 349/1 l 349/2 l 350/1 l 350/2 l 351 l 352l353l354 l 355 l 356 l 357 l 358 l 359 l 360 l 361 l 362 l 363 l 364 l 365 l 366 l 367 l 368 l 369 l 370 l 371 l 372 l 373l374l375 l 376 l 377 l 378 l 379 l 380 l 381 l  จบภาค 7$ ?- J2 t% Z- M; P# U% Z
  6 ?" Q! f# d) @2 I8 y, o
  One Piece ภาค  8ซับไทย
1 i" ]* [& @. v. V  % p6 X! e! `: S# e$ r
  ทุกตอนเป็นอิงค์ซับครับ
/ N* O4 c0 H" |5 u- i  
6 N0 E; ^. b9 H, bพาส 0870
) k/ d* G7 b& ~! n, f  : |2 x. T) _6 |' D: t: c/ m( [
  325 l 402 l 403 l 404 l 405 l 406 l 407 l 408 l 409 l 410 l 411 l 412 l 413 l 414 l 415 l 416 l 417 l 418 l 419 l 420l421l422 l 423 l 424 l 425 l 426 l 427 l 428 l 429 l 430 l 431 l 432 l 433 l 434 l 435 l 436 l 437 l 438 l 439 l 440 l 441l442l443 l 444 l 445 l 446 l 447 l 448 l 449 l 450 l 451 l 452 l 453 l 454 l 455 l 456 l 457 l 458 l 459 l 460 l 461 l 462: C) T; {$ L) o/ R. o5 N* l
  
) S  V8 T0 w) [: K" b, N" e5 Tมาต่อตอนต่อไปเลยนะครับ ^^4 ~9 G4 u( G4 Z" T/ ]" f# L) I
  0 N/ A$ f! [2 _, _) h8 g2 F
พาส pookpik กับ 0870; P- w  \1 P2 g+ k& Q2 S) L) f
  
0 ^! b' n5 P4 d+ m# K4 r  7 B/ q9 n; X4 t/ i3 U
  
' Q+ z7 b- [; m% ^  463-1 l 463-2 l8 i& M! v" A9 @  C. P, p0 U
    [  i9 B. Y4 |6 T6 }
  ซับไทย (ถ้ามีจะลงให้ครับ)0 N7 n; W8 n7 ~2 ~
  ) E# H+ g7 c7 A3 D% d5 S
  313 l 314 l 315
/ Z+ o* r& {0 T" x4 k- \( ]    W6 Y* w. ?/ i* S
  ! g+ l, ]3 p( p' r' e9 w$ C0 R
  

พาสอยากได้ ให้ PM มาถามเอานะครับไม่แจก ^^


4 R# q3 E2 l9 f$ z* C' o$ |; f, N2 X3 f5 g5 L7 @1 @: A* ?- W  u
- N- z. k# J* X) N

464 l 465 l 466 l 467 l 468 l 469 l 470 l 471 l 472 l 473 l 474 l 475 l 476 l 477 l 478 l 479 l 480 l 481 l 482 l 483 l 484 l485 l 486 l 487 l488 l 489 l 490 l 491 l 492 ไม่มีนะครับ l 493 l 494 l 495 l 496 l 497 l 498 l 499 l 500 l 501 l 502 l503l504 l 505

5 d% H: w" r: J8 q7 X

ตอนที่ 506


+ B! b! M* h+ @

ตอนที่ 1 l ตอนที่ 2 l ตอนที่ 3

( ~+ y6 q8 {" m/ G6 S9 \

  507 l 508 l 509 l 510 l 511 l 512 l 513 l 514 l 515 l 516 l 517
/ u+ |( g, |" i7 F

: J7 u% W( h' W

พาส ตอนที่ 485 - 517 ให้ PM มาถามเท่านั้นครับ" Y3 z& n6 l' J6 w+ p! i


2 B/ u0 m6 E3 h0 J# L, F
3 A5 N+ U) m- u% u) {' l8 S' e

518 l 519 l 520 l 521 l 522 l 523 l 524 l 525 l 526 l 527 l 528 l 529 l 530 l 531 l 532 l 533 l 534 l 535 l 536 l 537 l 538 l 539 l 540 l 541 l 542 l 543 l 544 l 545 l 546 l 547 l 548 l 549 l 550 l 551 l 552 l 553 l 554 l 555 l 556 l 557 l 558 l 559 l

คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l  
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^
l
คุณไม่สามารถดูลิงค์นี้ได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนนะจ๊ะ ^^

7 h" N) J  J2 l  H& W$ A* b+ t  k, x
1 g# g0 B7 h7 y; L  ~: m1 J  J) l* z
; E9 T' u, k; o7 P  L
+ i( m! ^4 T$ i2 Y5 f+ `, T  B4 A
; n3 k5 l4 F  W) n$ p
6 C  n& y4 g  ?2 O' C, I

พาสผิดอยากได้พาสใหม่ ให้ PM มาถาม หรือคลิกที่นี้ เพื่อส่งข้อความตลอด 24ชม. ทางเราจะส่งพาสไปให้ท่านทันที
  }. U: {. V- E9 s7 U3 W$ [, k, F
* b: K8 b' @8 t
ตอนไหนเสีย หรือ ดู ไม่ได้ ให้แจ้งมาทาง PM หรือ คลิกที่นี้ เพื่อส่งข้อความ ตลอด 24ชม. จะได้ทำการแก้ไขให้ครับ
+ u1 S( K& O) p; }* f9 F( Q" W3 j( ~) b3 p: O5 Y/ U( F: O5 ]. F  |; |! i
พบเห็นคนทำผิดกฏสามารถแจ้งได้ที่นนี้>>>คลิกที่นี้<<< ทางเรามีวางวัลให้% O# a1 G" Y6 ]/ ]5 z! @; h  y( U

! ?) J9 j1 V. D$ V& z2 L# o' h  N) _+ q# G" k4 U

. {9 u% ?) R, {: {6 m1 m. Dคลิกที่นี้ 1 ครั้ง <<< แทนคำขอบคุณนับล้านคำ


8 M! q; b- h" E0 B. U5 J) h+ v

แสดงความคิดเห็น

คะแนน: 5.0
superdoh  คะแนน: 5
เยอะมาก  โพสต์เมื่อ 2014-5-25 13:43:12
babamilk  ขอบคุณมากก ชอบดูทมกเลบบบ  โพสต์เมื่อ 2013-3-10 01:39:01
nutzanaja  ทำไม ดู ไม่ได้ ครับ งง  โพสต์เมื่อ 2012-5-23 21:59:56
ปรสิต  one piece !!!  โพสต์เมื่อ 2011-11-28 16:34:59
cookcookzzz  ขอบคุนมากงับบ  โพสต์เมื่อ 2011-11-1 18:49:46
 • 355Total Joined
 • 351แรงค์
 • 266โกออน
 • 279คะแนนความดี
 • เยี่ยมมาก ขอบคุณครับ.

  satayu120 คะแนนความดี +1

 • เนื้อหาดีมีสาระ.

  [M]The_Osea โกออน +1

 • เห็นด้วยมากๆ

  Earth'Tu แรงค์ +1 โกออน +1 คะแนนความดี +1

 • ขอบคุณครับ

  boomcivil แรงค์ +1 โกออน +1 คะแนนความดี +1

 • เยี่ยมมากๆ

  zalomnight แรงค์ +1 โกออน +1 คะแนนความดี +1

 • ขอบคุณค่ะ

  pangpond0077 คะแนนความดี +1

Level (เลวเวล) : 12
Beginner B

HP(พลังชีวิต): 4 / 118

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 929 / 1921

EXP(ค่าประสบการณ์): 87%

แรงค์
2789
โกออน
638
คะแนนความดี
8038
โพสต์เมื่อ 2010-4-1 16:55:19 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
ขอบคุนครับ ๆ ๆ
1 W/ j# J0 H/ [) g9 G5 ?( Gแต่อยากได้พากไทยอ่า !!
 • 2Total Joined
 • 1แรงค์
 • 2โกออน
 • 1คะแนนความดี
 • เห็นด้วยมากๆ

  tooktikinlove12 โกออน +1

 • m199519951 แรงค์ +1 โกออน +1 คะแนนความดี +1

gotenkood   ยังไม่ระบุเพศ

Level (เลวเวล) : 5
Rookie B

HP(พลังชีวิต): 0 / 40

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 33 / 705

EXP(ค่าประสบการณ์): 1%

แรงค์
101
โกออน
104
คะแนนความดี
0
โพสต์เมื่อ 2010-4-1 18:37:16 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
ขอบคุณมากครับ

แสดงความคิดเห็น

sam523108010117  พาส วันพีชหน่อยดูไม่ได้เว้ย 480 up  โพสต์เมื่อ 2012-12-3 22:46:12

Level (เลวเวล) : 1
Rookie F

HP(พลังชีวิต): 0 / 2

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 1 / 36

EXP(ค่าประสบการณ์): 22%

แรงค์
3
โกออน
30
คะแนนความดี
2
โพสต์เมื่อ 2010-4-1 18:47:36 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
Thxxxxxxxxx jubbbbbbbbb
 • 2Total Joined
 • 2แรงค์
 • 2โกออน
 • 2คะแนนความดี
 • เนื้อหาดีมีสาระ.

  pollove แรงค์ +1 โกออน +1 คะแนนความดี +1

 • เยี่ยมมากๆ

  BEEFY แรงค์ +1 โกออน +1 คะแนนความดี +1

Level (เลวเวล) : 5
Rookie B

HP(พลังชีวิต): 0 / 40

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 33 / 779

EXP(ค่าประสบการณ์): 1%

แรงค์
101
โกออน
1992
คะแนนความดี
0
โพสต์เมื่อ 2010-4-1 19:17:06 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
ขอบคุนน้า
fieo0o   ชาย

Level (เลวเวล) : 1
Rookie F

HP(พลังชีวิต): 0 / 0

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 0 / 14

EXP(ค่าประสบการณ์): 9%

แรงค์
2
โกออน
123
คะแนนความดี
1
โพสต์เมื่อ 2010-4-1 21:33:21 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
ไหนอ่ะอยากดูภาค8มากมายเลยนิ

Level (เลวเวล) : 10
Beginner B

HP(พลังชีวิต): 1 / 97

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 436 / 1772

EXP(ค่าประสบการณ์): 71%

แรงค์
1308
โกออน
484
คะแนนความดี
197
โพสต์เมื่อ 2010-4-1 22:09:37 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
ขอบคุงงับ

Level (เลวเวล) : 1
Rookie F

HP(พลังชีวิต): 0 / 0

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 0 / 14

EXP(ค่าประสบการณ์): 9%

แรงค์
2
โกออน
14
คะแนนความดี
1
โพสต์เมื่อ 2010-4-1 23:27:57 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
คุณครับ

แสดงความคิดเห็น

eyekakaa  ชอบๆๆๆๆๆ  โพสต์เมื่อ 2011-10-10 15:13:18
 • 1Total Joined
 • 1แรงค์
 • 1โกออน
 • 1คะแนนความดี
 • เห็นด้วยมากๆ

  ningnow แรงค์ +1 โกออน +1 คะแนนความดี +1

tattooaek   ยังไม่ระบุเพศ

Level (เลวเวล) : 6
Rookie B

HP(พลังชีวิต): 0 / 58

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 89 / 1102

EXP(ค่าประสบการณ์): 88%

แรงค์
267
โกออน
107
คะแนนความดี
1
โพสต์เมื่อ 2010-4-2 01:21:57 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
ชอบเหมือนกันเลย
159158   ชาย

Level (เลวเวล) : 6
Rookie B

HP(พลังชีวิต): 1 / 58

HP(พลังชีวิต)

MP(พลังเวทย์): 87 / 1113

EXP(ค่าประสบการณ์): 85%

แรงค์
263
โกออน
78
คะแนนความดี
186
โพสต์เมื่อ 2010-4-2 10:00:51 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
หากคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถโหลดโปรหรืออ่านกระทู้ได้ฟรีและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้ หรือมีบัญชีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ปิด
coming coming coming coming coming coming coming coming coming coming coming coming coming coming coming coming coming coming coming

แสดงความคิดเห็น

mcko  thxxxxxxx  โพสต์เมื่อ 2012-5-10 08:01:08
nicenott  ะthxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  โพสต์เมื่อ 2012-4-8 22:13:33
topgun10  Thk  โพสต์เมื่อ 2011-10-31 17:35:04
คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

โทรศัพท์มือถือ|รูปแบบข้อความล้วน|เช่าวิทยุ|Gnv3

GMT+7, 2014-8-29 23:04 , Processed in 0.343129 second(s), 58 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! XXX

© 2001-2011 Gnv3.Net | Develope By Zriticalz

ขึ้นไปด้านบน